Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 1, 3 năm 2024 tại TP. HCM

Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 1, 3 năm 2024 tại TP. HCM

Đăng bởi EHOU ngày 26/03/2024

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xét tháng 1, 3 năm 2024 về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học tại TP. HCM cụ thể như sau:

Thời gian: 06h30 – Chủ nhật ngày 14 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường khách sạn Công đoàn Thanh Đa (Lô 5, Cư Xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »