Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 10 năm 2023 tại TP.HCM ngày 17/12/2023

Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 10 năm 2023 tại TP.HCM ngày 17/12/2023

Đăng bởi EHOU ngày 08/12/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xét tháng 10 năm 2023 về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học tại TP.HCM cụ thể như sau:

Thời gian: 06h30 – Chủ Nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Công đoàn Thanh Đa

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »