Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo v/v Hỗ trợ bạn đọc của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thông báo v/v Hỗ trợ bạn đọc của Trung tâm Thông tin Thư viện

Đăng bởi EHOU ngày 05/12/2018

Hiện nay hệ thống cổng thông tin điện tử đang phục vụ trực tuyến tài liệu số và học liệu điện tử cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên các hệ đào tạo trong nhà trường. Nhưng đang trong quá trình hoàn thiện cổng thông tin dùng chung của 2 hệ thống thư viện số và học liệu điện tử (chạy thử từ đầu tháng 11/2018) vì vậy bạn đọc sử dụng chưa được ổn định. Trung tâm rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Chính vì vậy chúng tôi sẽ hoàn thiện công việc Hướng dẫn sử dụng sau giai đoạn chạy thử để gửi đến người sử dụng thư viện.

 

Tài liệu tham khảo tạm thời tại đường link

http://thuvien.hou.edu.vn/contentbrowser.aspx?catid=6000&contentid=6324

 

Thư viện cử 1 cán bộ hỗ bạn đọc thường xuyên như sau:

1. Trần Đình Nam

Điện thoại: 0221. 3935266 (trong giờ Hành chính).

Email: thuvien@hou.edu.vn

2. Ngoài ra có thể liên hệ với Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hỗ trợ quản lý chung của hệ thống.

Điện thoại: 0221.3935866


Dịch ngôn ngữ (Translate) »