Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo v/v thu kinh phí tổ chức phát bằng và cấp bản sao bằng, bảng điểm

Thông báo v/v thu kinh phí tổ chức phát bằng và cấp bản sao bằng, bảng điểm

Đăng bởi EHOU ngày 14/11/2018

 

Căn cứ quyết định số 1971/QĐ-ĐHM của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội ngày 04/6/2018 v/v ban hành Quy định mức thu học phí và các khoản thu ngoài học phí năm học 2018 – 2019 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo đến sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Đại học trực tuyến EHOU và chương trình HOU-TOPICA mức thu kinh phí tổ chức phát bằng và cấp bản sao bằng, bảng điểm: 300.000đ/ 1 sinh viên.

 

Mức thu kinh phí trên áp dụng đối với tất cả sinh viên tốt nghiệp của chương trình EHOU và HOU-TOPICA học tại Trung tâm Đào tạo E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội.

 

Chi tiết thông báo: Xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »