Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thông báo v/v thi cấp Chứng chỉ Công nghệ Thông tin cơ bản

Thông báo v/v thi cấp Chứng chỉ Công nghệ Thông tin cơ bản

Đăng bởi EHOU ngày 08/06/2018

 

Để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của sinh viên đang học tập tại trường, Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức thi cấp Chứng chỉ Công nghệ Thông tin cơ bản cho sinh viên đang học các hệ đào tạo tại nhà trường.

 

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên đã học hoặc được miễn học phần Tin học đại cương trong Chương trình đào tạo và có nhu cầu thi cấp chứng chỉ tại Trung tâm Đào tạo E-Learning.

2. Thời gian, địa điểm thi: Lịch cụ thể theo từng đợt thi như sau:

3. Đơn vị cấp chứng chỉ: Viện Đại học Mở Hà Nội

4. Kinh phí: 650.000đ/sinh viên

 

Sinh viên có nhu cầu thi cấp Chứng chỉ Công nghệ Thông tin cơ bản liên hệ với Cố vấn học tập để làm các thủ tục đăng ký (nộp hồ sơ, kinh phí), Trung tâm E-Learning sẽ cấp tài khoản cho sinh viên có nhu cầu ôn tập trước khi thi.

Thông tin liên quan đến thi cấp Chứng chỉ Công nghệ Thông tin cơ bản được cung cấp trên website: chungchi.ehou.edu.vn.

 

Xem chi tiết thông báo tại đây.

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »