Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

Đăng bởi EHOU ngày 12/04/2022

Hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” và cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc HOU năm 2022”. Thực hiện kế hoạch 905/KH-ĐHM ngày 30/3/2022 của Nhà Trường về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam” và cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc HOU năm 2022” (Chi tiết trong hướng dẫn của Kế hoạch và Thể lệ đính kèm e-mail này).

Hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam 21/4”: ủng hộ, quyên góp vào “Tủ sách HOU”, tổ chức các hoạt động trao tặng sách, xây dựng các góc đọc, thư viện cùng học, trao đổi sách, tài liệu tham khảo,…

Đây là hoạt động có ý nghĩa, khuyến khích đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên EHOU tham gia và đóng góp cùng Nhà trường;

Thời gian tiếp nhận sách giáo khoa các cấp, giáo trình in, truyện, tài liệu tham khảo,… vào các đợt thi kết thúc học phần hoặc gửi về theo địa chỉ:

Người nhận: CBPT – NGUYỄN THỐNG NHẤT – Điện thoại: 0974608136

Địa chỉ: Trung tâm Đào tạo Trực tuyến, Trường Đại học Mở Hà Nội, Phòng B101 Nguyễn Hiền, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ghi chú: Bì thư chuyển phát nhanh đề nghị ghi rõ “Sinh viên EHOU quyên góp, ủng hộ Tủ sách HOU năm 2022”.

CBPT kiêm nhiệm thư viện tiếp nhận thường xuyên và liên tục hàng tháng, có tổng kết định kỳ hàng quý.

 

File đính kèm:

905 KH tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc VN 30.3.22

Thelecuocthitacgiatacpham 2022

Thelecuocthivanhoadoc 2022


Dịch ngôn ngữ (Translate) »