Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo về mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023-2024 – Chương trình EHOU

Thông báo về mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023-2024 – Chương trình EHOU

Đăng bởi EHOU ngày 01/08/2023

Căn cứ Quyết định số: 2589/QĐ-ĐHM ký ngày 28/7/2023 về việc ban hành mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2023 – 2024 của Trường Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo đến sinh viên đang tham gia học tập chương trình đào tạo Đại học Từ xa trực tuyến chương trình EHOU mức thu học phí năm học 2023-2024 cụ thể như sau:

  1. Học phí môn học chương trình EHOU: 448.000đ/ 1  tín chỉ
  2. Kinh phí cấp bản sao bằng và bảng điểm khi tốt nghiệp: 50.000/ 1 sinh viên
  3. Kinh phí xét công nhận kết quả học tập để miễn học phàn: 100.000/ 1 học phần
  4. Kinh phí phúc khảo điểm thi: 100.000/ 1 môn thi
  5. Kinh phí xét tuyển: 100.000/ 1 hồ sơ

Thời điểm áp dụng mức thu học phí mới được tính cho tất cả các lớp có kế hoạch học tập từ ngày 01/8/2023, cho tất cả các sinh viên đang học tập tại Trung tâm Đào tạo Trực tuyến.

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »