Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thư chúc mừng của Hiệu trưởng nhân ngày thành lập Trường Đại học Mở Hà Nội

Thư chúc mừng của Hiệu trưởng nhân ngày thành lập Trường Đại học Mở Hà Nội

Đăng bởi EHOU ngày 03/11/2021

Nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Trường Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993 – 03/11/2021), Ban Quản trị trân trọng gửi tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên toàn văn Thư chúc mừng của PGS TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »