Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thư chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội

Thư chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội

Đăng bởi EHOU ngày 09/02/2024

Trong không khí của một mùa xuân mới, Ban Quản trị xin được gửi tới các thế hệ cán bộ, học viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên toàn văn Thư chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024 của PGS TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »