Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Thư mời viết bài đăng trên Kỷ yếu 30 năm thành lập Trường Đại học Mở Hà Nội

Thư mời viết bài đăng trên Kỷ yếu 30 năm thành lập Trường Đại học Mở Hà Nội

Đăng bởi EHOU ngày 07/08/2023

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993-03/11/2023), Nhà trường tổ chức xây dựng Cuốn kỷ yếu “Trường Đại học Mở Hà Nội 30 năm – Hành trình Mở – Kết nối và Lan tỏa”. Để thực hiện nội dung Kỷ yếu, Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng kính mời Quý thầy, cô; Quý vị phụ huynh; các thế hệ nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và các đối tác tin cậy tham gia viết bài. Các bài viết sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn, biên tập để lưu giữ, đồng thời lan tỏa trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Trường.

Ban Quản trị trân trọng gửi tới Quý bạn đọc Thư mời của Nhà trường:


Dịch ngôn ngữ (Translate) »