Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG DỊP NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5/2021

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG DỊP NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/5/2021

Đăng bởi EHOU ngày 24/04/2021

Thực hiện Công điện số 479/CĐ-TTg ngày 15/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021; Công văn số 1593/BGDĐT- GDCTHSSV ngày 22/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ 30/04-01/05 năm 2021”, Công văn số 2023/ĐHM ngày 23/4/2021 của Trường ĐH Mở Hà Nội v/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 01/5 năm 2021. Trung tâm Đào tạo E-learning đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên đang tham gia làm việc và học tập tại Trung tâm nghiêm túc thực hiện các nội dung như sau:

  1. Chủ động tìm hiểu pháp luật về ATGT, nâng cao nhận thức và ý thức tham gia giao thông; pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, an ninh trật tự và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Lễ 30/04-01/05 năm 2021.
  2. Nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu, bia – không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy”; thực hiện nghiêm thồng điệp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo Y tế) để phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 hiệu quả.
  3. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan công an tại nơi cư trú trong việc phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm vi phạm pháp luật thường xảy ra trong dịp lễ 30/4 và 01/5, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »