Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp đợt 1 năm 2013 – Chương trình HOU-TOPICA: Thông báo thi tốt nghiệp

Tốt nghiệp đợt 1 năm 2013 – Chương trình HOU-TOPICA: Thông báo thi tốt nghiệp

Đăng bởi EHOU ngày 22/02/2013

 

Trung tâm Đào tạo E-Learning thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2013

 

Thời gian thi: 07/04/2013

 

Địa điểm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

 

Xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »