Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp đợt 2 năm 2012 – Chương trình HOU-TOPICA: Kết quả thi tốt nghiệp

Tốt nghiệp đợt 2 năm 2012 – Chương trình HOU-TOPICA: Kết quả thi tốt nghiệp

Đăng bởi EHOU ngày 14/01/2013

 
 
Trung tâm E-Learning thông báo Kết quả thi tốt nghiệp đợt 2-2012
 
 
Tại Hà Nội
  1. Kết quả thi: Xem tại đây
  2. Đơn xin phúc khảo: tải về tại đây

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua Cố vấn học tập hoặc giáo vụ Trần Quỳnh Trang – Tel: 04 36231474

 
Tại TpHCM
  1. Kết quả thi : Xem tại đây
  2. Đơn xin phúc khảo: tải về tại đây

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua Cố vấn học tập hoặc giáo vụ Phạm Thị Liên – Tel: 04 36231474

 
Tại Hải Phòng
  1. Kết quả thi : Xem tại đây
  2. Đơn xin phúc khảo: tải về tại đây

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua Cố vấn học tập hoặc giáo vụ Trần Quỳnh Trang – Tel: 04 3623147


Dịch ngôn ngữ (Translate) »