Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Trường Đại học Mở Hà Nội chung tay xây dựng nếp sống văn hoá giao thông năm 2023

Trường Đại học Mở Hà Nội chung tay xây dựng nếp sống văn hoá giao thông năm 2023

Đăng bởi EHOU ngày 14/04/2023

Nhằm nâng cao ý thức đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội, qua đó góp phần đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, từng bước xây dựng “nếp sống văn hoá giao thông”, Trường Đại học Mở Hà Nội tích cực triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường nghiêm túc chấp hành tốt những nội dung sau:

Việc xây dựng văn hoá giao thông là cơ sở vững chắc cho một nền giao thông hiện đại, văn minh, một môi trường giao thông an toàn, nhân ái và thân thiện cho mọi người. Chính vì lẽ đó, trong nhiều năm qua, Trường Đại học Mở Hà Nội luôn chú trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên, qua đó góp phần thực hiện “nếp sống văn hoá giao thông”, từng bước hình thành thói quen nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »