Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Trường Đại học Mở Hà Nội hỗ trợ sinh viên có hoành cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Trường Đại học Mở Hà Nội hỗ trợ sinh viên có hoành cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Đăng bởi EHOU ngày 17/04/2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra ngày càng phức tạp và tác động đến đời sống kinh tế – xã hội và từng gia đình, cá nhân; nhằm chia sẻ khó khăn, Trường Đại học Mở Hà Nội hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn ra.

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »