Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Trường Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Trường Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Đăng bởi EHOU ngày 08/08/2023

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 là dịp để các đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước hiểu biết sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu những giá trị trong Di chúc của Người, đồng thời nâng cao hiểu biết về lịch sử hào hùng của đất nước, chủ quyền quốc gia về biển, đảo Việt Nam, từ đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Thông qua tổ chức Cuộc thi góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với ý nghĩa đó, Trường Đại học Mở Hà Nội phát động và triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.

 

 

Theo đó, Cuộc thi năm nay gồm các nội dung:

  • Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ;
  • Nội dung cơ bản trong: “Di chúc” của Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”;
  • Những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam;
  • Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
  • Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 37 năm đổi mới (1986-2023), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;
  • Những chủ trương lớn trong nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Chi tiết về Thể lệ cuộc thi xem tại đây

Link đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại: https://hocvalamtheobac.vn/ Từ 09h00 ngày 21/8/2023


Dịch ngôn ngữ (Translate) »