Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Trường Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Trường Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

Đăng bởi EHOU ngày 24/05/2022

Thực hiện Công văn số 1846/BGDĐT-GDTC ngày 29/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 với chủ đề “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn”, Trường Đại học Mở Hà Nội ban hành công văn số 1315/ĐHM ngày 05/5/2022 về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường. 

 

Nguồn: https://hou.edu.vn/tin-tuc/883/truong-dai-hoc-mo-ha-noi-huong-ung-tuan-le-quoc-gia-nuoc-sach-va-ve-sinh-moi-truong-nam-2022.html


Dịch ngôn ngữ (Translate) »