Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Tin tức - Bài viết > Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp – HOU.SV.STARTUP 2021”

Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp – HOU.SV.STARTUP 2021”

Đăng bởi EHOU ngày 24/05/2021

Thân gửi anh/chị sinh viên,

Căn cứ kế hoạch số 1172/KH-ĐHM ký ngày 02/3/2021 của Trường Đại Học Mở Hà Nội về triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp năm 2021;

Căn cứ quyết định số 1938/QĐ-ĐHM ký ngày 19/4/2021 của Trường Đại Học Mở Hà Nội về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021 (HOU-SV-STARTUP-2021).

Trung tâm Đào tạo Elearning thông báo về việc đăng ký ý tưởng dự án khởi nghiệp của sinh viên tham gia cuộc thi:

@ Văn bản kèm theo:

– Kế hoạch số 1172/KH-ĐHM

– Quyết định số 1938/QĐ-ĐHM

– Phụ lục 01

@ Mục đích:

– Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên trong toàn trường.

– Tạo môi trường và cơ chế hoạt động khởi nghiệp thuận lợi trong Nhà trường, kích thích sự chuyển biến mang tính đột phá về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại các khoa chuyên ngành trong Nhà trường.

– Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của cán bộ, giảng viên và sinh viên; khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà trường; xây dựng quỹ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trong toàn trường.

@ Đối tượng tham gia;

– Cán bộ, giảng viên tham gia công tác hỗ trợ khởi nghiệp.

– Người học thuộc trường

Lập nhóm dự thi tối đa 05 sinh viên và 01 cán bộ, giảng viên hướng dẫn, không hạn chế số lượng nhóm dự thi.

@ Lĩnh vực dự thi:

– Khoa học, công nghệ

– Công nghiệp, chế tạo sản phẩm

– Nông, lâm, ngư nghiệp

– Dịch vụ, du lịch

– Tài chính, ngân hàng

– Kinh doanh tạo tác động xã hội

– Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác.

@ Quy định về bài dự thi: Chi tiết kèm theo Quyết định số 1938/QĐ-ĐHM

@ Kế hoạch triển khai và nộp bài chấm:

  1. CVHT phát động cuộc thi, thông báo thể lệ đến sinh viên: Ngày 17/5/2021
  2. Sinh viên nộp sản phẩm dự thi cho CVHT qua mail: Trước 17h ngảy 25/5/2021
  3. Chấm sơ thẩm tại trung tâm: Từ ngày 26-31/5/2021
  4. CVHT thông báo kết quả (sơ thẩm tại TT) cho sv:  Ngày 02/6/2021
  5. Nộp sản phẩm đăng ký tham gia Vòng sơ khảo (Cấp Trường): Trước 17h ngày 05/6/2021
  6. Thời gian chấm thi sơ khảo: Từ ngày 05/6 – 15/6/2021
  7. CVHT thông báo kết quả vòng sơ khảo và hướng dẫn sinh viên tiếp tục hoàn thiện dự án: Theo kế hoạch của Nhà trường.
  8. CVHT tập hợp dự án của sinh viên và nộp dự thi chung kết: Trước 17h ngày 05/8/2021.

@ Cơ cấu giải thưởng;

– 01 giải nhất gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng; giải thưởng 10 triệu đồng; được hỗ trợ để triển khai dự án và tiếp tục tham gia cuộc thi SV.STARTUP toàn quốc.

– 02 giải nhì gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng; giải thưởng 5 triệu đồng; được hỗ trợ để triển khai dự án và tiếp tục tham gia cuộc thi SV.STARTUP toàn quốc.

– 03 giải ba gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng; giải thưởng 3 triệu đồng.

– 05 giải khuyến khích gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng; giải thưởng 1 triệu đồng.

– 01 giải nhất bình chọn gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng; giải thưởng 2 triệu đồng.

– 01 giải nhì bình chọn gồm: Giấy khen của Hiệu trưởng; giải thưởng 1 triệu đồng.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng, đóng góp từ anh/chị sinh viên.

Trân trọng!


Dịch ngôn ngữ (Translate) »