Công nghệ và học liệu

CÔNG NGHỆ

Để triển khai đào tạo trực tuyến E-learning, Viện Đại học Mở Hà Nội đã phát triển hệ thống công nghệ với ứng dụng công nghệ truyền thông và thông tin tiên tiến phục vụ hoạt động học tập và thực hành của học viên, bao gồm các phần cứng, phần mềm, phần cứng. Hiện nay, hệ thống elearning của VĐHMHN có các hệ thống phần mềm tích hợp như phần mềm học tập trực tuyến LMS (learning management system), phần mềm quản lý đào tạo EBS, Cổng thông tin điện tử Web portal,…

Phần mềm học tập trực tuyến LMS (learning management system):

LMS tích hợp những chức năng hỗ trợ học tập trực tuyến như:

– Quản lý cơ sở dữ liệu học tập (video, audio, tài liệu, bài tập)

– Quản lý hoạt động của sinh viên và giảng viên

– Chức năng diễn đàn thảo luận cho sinh viên

– Chức năng quản lý ngân hàng đề thi trắc nghiệm

– Thi trắc nghiệm, chấm điểm tự động

– Quản lý thời gian học tập, tham gia website của sinh viên và giảng viên

– Chức năng ra bài tập trực tuyến, nộp bài trực tuyến

– Liên kết chặt chẽ với hệ thống quản lý sinh viên của CyberSchool, đồng bộ điểm chuyên cần, điểm bài tập với hệ thống.

– Liên kết với cổng thông tin của CyberSchool để cung cấp các thông báo một cách nhanh chóng và thống nhất trên toàn hệ thống

– Tích hợp chức năng SSO giúp người dùng chỉ phải đăng nhập một lần trên toàn bộ các hệ thống.

Cổng thông tin điện tử Web portal

Cổng thông tin điện tử (portal) là điểm truy cập tập trung và duy nhất cho người dùng tìm kiếm thông tin và tác nghiệp một cách thuận lợi và dễ dàng. Portal cũng được xem là một siêu website, nghĩa là ngoài chứa đựng mọi thông tin và dịch vụ cần có như một website thông thường, nó còn có khả năng quản trị giao diện cũng như nội dung của nhiều website, cho phép tạo ra các website con; và quan trọng là, cung cấp việc truy cập các nguồn thông tin chỉ thông qua một lần đăng nhập duy nhất (Single Sign-On). Các tính năng cơ bản của Portal như sau:

– Khả năng phân loại nội dung

– Khả năng tìm kiếm và chỉ mục

– Khả năng quản lý nội dung

– Khả năng cá nhân hoá

– Khả năng tích hợp các ứng dụng

– Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin

– Khả năng bảo mật và Khả năng truy cập một lần (single sign-on)

Và các phần mềm khác đảm bảo tính năng và yêu cầu sử dụng phục vụ học tập, giảng dạy và quản lý…

HỌC LIỆU

Với tài khoản học tập của mình, sinh viên được truy cập vào hệ thống học trực tuyến để tham gia học tập các môn học theo kế hoạch học tập đã đăng ký. Sinh viên được cung cấp đầy đủ các học liệu của môn học và môi trường học tập trực tuyến.

Học liệu cho sinh viên E-learning bao gồm:       

–    Kế hoạch học tập môn học

–    Đề cương hướng dẫn học tập môn học

–    Giáo trình, bài giảng phiên bản điện tử

–    Bài giảng đa phương tiện được đăng tải trên hệ thống

–    Giáo trình, bài giảng in ấn (sinh viên đăng ký mua)

–    Đĩa VCD bài giảng đa phương tiện Multimedia (sinh viên được phát miễn phí)

–    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến

–    File ghi toàn bộ bài giảng trên lớp học trực tuyến VClass.

Môi trường học tập trực tuyến bao gồm:

–    Lớp học trực tuyến có các nội dung học tập

–    Diễn đàn trên mạng để trao đổi với giảng viên, cố vấn học tập

–    Các hình thức hỗ trợ kỹ thuật qua helpdesk, điện thoại, thư điện tử (email), tin nhắn.

–    Trang web thông tin.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »