Đội ngũ giảng viên

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Trung tâm đào tạo Elearning hiện đang có hai hệ thống giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn cho sinh viên.

  1. Giảng viên chuyên môn.

Giảng viên chuyên môn: bao gồm giảng viên cơ hữu của Trường và giảng viên thỉnh giảng tại các trường Đại học như Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, …. Vì vậy đa số giảng viên có kiến thức chuyên môn tốt, sâu rộng, chính xác, khoa học và thường xuyên cập nhật các kiến thức, thông tin phục vụ giảng dạy. Đặc biệt ngành Luật Kinh tế có nhiều giảng viên thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định mới để giảng dạy cho sinh viên tại các buổi Vclass cũng như đề nghị nâng cấp Học liệu điện tử. Bên cạnh việc giảng dạy lý thuyết, đa số giảng viên chuyên môn đều có kỹ năng kết hợp, lồng ghép, liên hệ các vấn đề thực tiễn giúp bài giảng sinh động, hấp dẫn và dễ tiếp thu hơn.

Tiêu chuẩn của giảng viên chuyên môn:

  • Tốt nghiệp từ thạc sỹ trở lên theo đúng chuyên môn giảng dạy.
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học theo đúng chuyên ngành.
  • Được tập huấn về phương pháp giảng dạy trên môi trường trực tuyến.

Nhiệm vụ của giảng viên chuyên môn

  • Giảng dạy online trên Diễn đàn thảo luận lớp môn
  • Giảng dạy lớp học Vclass
  • Chấm bài trên hệ thống
  • Biên soạn case study, biên soạn ngân hàng câu hỏi

Đội ngũ giảng viên chuyên môn:

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »