Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Giới thiệu trung tâm đào tạo trực tuyến (E-Learning)

Giới thiệu trung tâm đào tạo trực tuyến (E-Learning)

(Tên tiếng Anh: E-learning Center – ELC-HOU)

Trung tâm Đào tạo trực tuyến (E-learning) được thành lập ngày 28 tháng 7 năm 2009 (theo Quyết định số 306/QĐ-ĐHM-TC của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội).

Chức năng – Nhiệm vụ

·         Tổ chức triển khai đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến (E-learning) theo qui định;

·         Tư vấn, đề xuất các giải pháp cho lãnh đạo Viện về tổ chức triển khai đào tạo trực tuyến;

·         Hợp tác, liên kết với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước trong nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các chương trình đào tạo E-learning;

·         Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học khác được Viện Đại học Mở Hà Nội giao.

Mục tiêu đào tạo

·         Mở cơ hội học tập cho mọi người, mọi lúc, mọi nơi với phương thức học tập trực tuyến (eLearning);

·         Ứng dụng công nghệ đào tạo eLearning hiện đại để triển khai đa dạng các hình thức học tập, trang bị môi trường học tập với đầy đủ công cụ hỗ trợ tự học.

·         Không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học: Thường xuyên cập nhật nội dung giảng dạy, nâng cao chất lượng học liệu, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có kỹ năng làm việc trong môi trường eLearning, trình độ chuyên môn và sư phạm giảng dạy trong ĐTTX.

Ban Giám đốc

ThS. Trần Thị Lan Thu              Phó giám đốc phụ trách Trung tâm

ThS. Trần Thị Lan Thu              Điện thoại        : 0902223686

ThS. Trần Thị Lan Thu              E-mail            : thutl@hou.edu.vn

ThS. Đinh Tuấn Long               Phó giám đốc Trung tâm

ThS. Trần Thị Lan Thu              Điện thoại        : 0988833379

ThS. Trần Thị Lan Thu              E-mail            : longdinh@hou.edu.vn

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »