Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Hội thảo Thiết kế và xây dựng Học liệu điện tử

Hội thảo Thiết kế và xây dựng Học liệu điện tử

TS. Lê Văn Thanh – Bí thư Đảng ủy – Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội thảoTS. Trần Thị Lan Thu - Giám đốc Trung tâm Đào tạo E-Learning phát biểu khai mạc hội thảoTrung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học onlineTrung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học onlineTrung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học onlineTrung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học onlineTrung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học onlineTrung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học onlineTrung tâm E-learning Viện ĐH Mở Hà Nội, E-learning chất lượng, đào tạo đại học trực tuyến chất lượng, đào tạo đại học online


Dịch ngôn ngữ (Translate) »