KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG 2024

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC, KHAI GIẢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ XA

THEO PHƯƠNG THỨC E-LEARNING (EHOU) NĂM 2024

khai giảng trực tuyến 2024

Ngoài lịch Nhập học và Khai giảng trên, sinh viên mong muốn theo học Kế hoạch của cá nhân vui lòng liên hệ với Cán bộ Bộ phận Tuyển sinh của Trung tâm Đào tạo Trực tuyến, Trường Đại học Mở Hà Nội để được hỗ trợ.

Hotline: 0243 623 1058      Email: info@ehou.edu.vn

 

THỦ TỤC NHẬP HỌC

Căn cứ lịch Nhập học/ Khai giảng, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến thông báo cho sinh viên thời gian và địa điểm tổ chức Nhập học/ Khai giảng.

Trong buổi Nhập học/ Khai giảng, sinh viên được phổ biến, hướng dẫn và làm các thủ tục nhập học:

  • Công bố Quyết định công nhận sinh viên
  • Phổ biến qui chế, qui định học tập
  • Hướng dẫn về chương trình học tập và đăng ký kế hoạch học tập toàn khoá và kỳ 1
  • Hướng dẫn qui định và thủ tục xét miễn môn 
  • Phát tài khoản học tập
  • Thông báo lớp quản lý, Chủ nhiệm lớp/Cố vấn học tập
  • Hướng dẫn các phương thức nộp học phí
  • Hướng dẫn cách đăng nhập và sử dụng hệ thống E-learning trong học tập
  • Bầu Ban cán sự lớp

Button elc 1&2-08 Button elc 1&2-02 Button elc 1&2-03
Button elc 1&2-01 Button elc 1&2-05 Button elc 1&2-06


Dịch ngôn ngữ (Translate) »