Lịch phát sóng tháng 9/2019

Đăng bởi EHOU ngày 02/10/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 9/2019
Môn học: Luật kinh tế
Giảng viên: PGS.TS Trương Thị Hồng Hà

 

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3 Pháp luật về doanh nghiệp 02/09/2019
03/09/2019
04/09/2019
Bài 4 Pháp luật về hợp tác xã 05/09/2019
06/09/2019
07/09/2019
09/09/2019
10/09/2019
Bài 5 Pháp luật về đầu tư 11/09/2019
12/09/2019
13/09/2019
14/09/2019
16/09/2019
17/09/2019
Bài 6 Pháp luật về cạnh tranh 18/09/2019
19/09/2019
20/09/2019
21/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
28/09/2019
30/09/2019


Dịch ngôn ngữ (Translate) »