Lịch phát sóng tháng 04/2024

Đăng bởi EHOU ngày 04/04/2024

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 04/2024
Môn học: Thị trường chứng khoán
Giảng viên: TS. Nguyễn Lê Cường

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 5 Thị trường chứng khoán thứ cấp 01/04/2024
02/04/2024
03/04/2024
04/04/2024
05/04/2024
06/04/2024
Bài 6 Hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán 08/04/2024
09/04/2024
10/04/2024
11/04/2024
12/04/2024
13/04/2024
Bài 7 Phân tích trái phiếu 15/04/2024
16/04/2024
17/04/2024
18/04/2024
19/04/2024
20/04/2024
Bài 8 Phân tích cổ phiếu 22/04/2024
23/04/2024
24/04/2024
25/04/2024
26/04/2024
27/04/2024
29/04/2024
30/04/2024
01/05/2024


Dịch ngôn ngữ (Translate) »