Lịch phát sóng tháng 02/2024

Đăng bởi EHOU ngày 22/01/2024

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 02/2024
Môn học: Luật kinh tế II
Giảng viên: TS. Bùi Ngọc Cường

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3 Pháp luật về cạnh tranh 01/02/2024
02/02/2024
03/02/2024
05/02/2024
06/02/2024
07/02/2024
Bải 4 Pháp luật về cạnh tranh (tiếp) 08/02/2024
09/02/2024
10/02/2024
11/02/2023
12/02/2024
13/02/2024
14/02/2024
15/02/2024
16/02/2024
17/02/2024
Bài 5 Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 19/02/2024
20/02/2024
21/02/2024
22/02/2024
23/02/2024
24/02/2024
26/02/2024
27/02/2024
28/02/2024
Bài 6 Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh (tiếp) 29/02/2024
01/03/2024
02/03/2024


Dịch ngôn ngữ (Translate) »