Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN VOV2
EHOU 03/05/2024
Lịch phát sóng tháng 05/2024

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 05/2024 Môn học: Thị trường chứng khoán, Nguyên lý kế toán Giảng viên: TS. Nguyễn Lê Cường, …

EHOU 04/04/2024
Lịch phát sóng tháng 04/2024

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 04/2024 Môn học: Thị trường chứng khoán Giảng viên: TS. Nguyễn Lê Cường   Bài Nội dung …

EHOU 02/03/2024
Lịch phát sóng tháng 03/2024

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 03/2024 Môn học: Thị trường chứng khoán Giảng viên: TS. Nguyễn Lê Cường   Bài Nội dung …

EHOU 22/01/2024
Lịch phát sóng tháng 02/2024

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 02/2024 Môn học: Luật kinh tế II Giảng viên: TS. Bùi Ngọc Cường   Bài Nội dung …

EHOU 01/01/2024
Lịch phát sóng tháng 01/2024

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 01/2024 Môn học: Luật kinh tếI, Luật kinh tế II Giảng viên: TS. Bùi Ngọc Cường   …

EHOU 05/12/2023
Lịch phát sóng tháng 12/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 12/2023 Môn học: Luật kinh tế Giảng viên: PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà   Bài Nội dung …

EHOU 05/11/2023
Lịch phát sóng tháng 11/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 11/2023 Môn học: Tâm lý học đại cương, Luật kinh tế Giảng viên: ThS. Nguyễn Đăng Tuấn, …

EHOU 16/10/2023
Lịch phát sóng tháng 10/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 10/2023 Môn học: Tâm lý học đại cương Giảng viên: ThS. Nguyễn Đăng Tuấn   Bài Nội …

EHOU 11/08/2023
Lịch phát sóng tháng 09/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 09/2023 Môn học: Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh, Tâm lý học đại cương Giảng viên: …

EHOU 11/08/2023
Lịch phát sóng tháng 08/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 08/2023 Môn học: Quản trị tài chính doanh nghiệp, Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh Giảng …

EHOU 11/07/2023
Lịch phát sóng tháng 07/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 07/2023 Môn học: Quản trị chất lượng dự án, Quản trị tài chính doanh nghiệp Giảng viên: …

EHOU 19/06/2023
Lịch phát sóng tháng 06/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM) Chương trình Giáo dục từ xa Thời lượng phát sóng: 15 phút Khung giờ phát sóng: 14h00 Tháng 06/2023 Môn học: Quản trị rủi ro trong kinh doanh, Quản trị chất lượng sản phẩm Giảng …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »