Lịch phát sóng tháng 03/2024

Đăng bởi EHOU ngày 02/03/2024

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 03/2024
Môn học: Thị trường chứng khoán
Giảng viên: TS. Nguyễn Lê Cường

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Khái quát về thị trường chứng khoán 04/03/2024
05/03/2024
06/03/2024
07/03/2024
08/03/2024
09/03/2024
Bài 2 Trái phiếu 11/03/2024
12/03/2024
13/03/2024
14/03/2024
15/03/2024
16/03/2024
Bài 3 Cổ phiếu 18/03/2024
19/03/2024
20/03/2024
21/03/2024
22/03/2024
23/03/2024
Bài 4 Thị trường chứng khoán sơ cấp 25/03/2024
26/03/2024
27/03/2024
28/03/2024
29/03/2024
30/03/2024


Dịch ngôn ngữ (Translate) »