Lịch phát sóng tháng 05/2024

Đăng bởi EHOU ngày 03/05/2024

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 05/2024
Môn học: Thị trường chứng khoán, Nguyên lý kế toán
Giảng viên: TS. Nguyễn Lê Cường, TS. Nguyễn Thanh Trang

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 8
(Thị trường chứng khoán)
Phân tích cổ phiếu 02/05/2024
03/05/2024
04/05/2024
06/05/2024
07/05/2024
08/05/2024
09/05/2024
10/05/2024
11/05/2024
Bài 1
(Nguyên lý kế toán)
Tổng quan về hạch toán kế toán 13/05/2024
14/05/2024
15/05/2024
16/05/2024
17/05/2024
18/05/2024
Bài 2 Phương pháp chứng từ 20/05/2024
21/05/2024
22/05/2024
23/05/2024
24/05/2024
25/05/2024
Bài 3 Phương pháp tính giá 27/05/2024
28/05/2024
29/05/2024
30/05/2024
31/05/2024
01/06/2024


Dịch ngôn ngữ (Translate) »