Lịch phát sóng tháng 03/2019

Đăng bởi EHOU ngày 07/03/2019

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 03/2019
Môn học: Luật tố tụng dân sự
 Giảng viên: TS. Trần Phương Thảo

 

Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 5 Thủ tục phúc thẩm vụ án dân sự 01/03/2019
02/03/2019
04/03/2019
Bài 6 Thủ tục Giám đốc thẩm, tái thẩm dân sự 05/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
08/03/2019
09/03/2019
11/03/2019
12/03/2019

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »