Lịch phát sóng tháng 03/2021

Đăng bởi EHOU ngày 30/03/2021

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 03/2021
Môn học: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị dự án đầu tư
Giảng viên: GSTS Đỗ Hoàng Toàn, TS Phạm Thanh Hương, TS Phan Thế Công

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 6
(Quản trị học)
Thông tin và quyết định quản trị 01/03/2021
02/03/2021
Bài 1
(Quản trị chiến lược)
Tổng quan về quản trị chiến lược 03/03/2021
04/03/2021
Bài 2 Phân tích đánh giá môi trường ngoài 05/03/2021
06/03/2021
Bài 3 Phân tích đánh giá môi trường trong 08/03/2021
10/03/2021
11/03/2021
12/03/2021
13/03/2021
Bài 4 Xây dựng chiến lược kinh doanh 15/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
18/03/2021
Bài 5 Chiến lược cạnh tranh 19/03/2021
20/03/2021
Bài 6 Lựa chọn, thực thi và kiểm tra đánh giá chiến lược 22/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
Bài 1
(Quản trị dự án đầu tư)
Tổng quan về dự án và quản trị dự án 26/03/2021
27/03/2021
29/03/2021
30/03/2021
Bài 2 Lựa chọn và lập kế hoạch dự án 31/03/2021


Dịch ngôn ngữ (Translate) »