Lịch phát sóng tháng 05/2022

Đăng bởi EHOU ngày 17/05/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 05/2022
Môn học: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học tư pháp
Giảng viên: ThS. Nguyễn Đăng Tuấn, ThS.GVC. Dương Thị Loan

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3
(Tâm lý học đại cương)
Chương VII: Ngôn ngữ và hoạt động giao tiếp;
Chương VIII: Đời sống tình cảm;
Chương IX: Ý chí và hành động
02/05/2022
03/05/2022
04/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
07/05/2022
Bài 4 Chương X: Trí nhớ;
Chương XI: Các thuộc tính tâm lý của nhân cách;
Chương XII: Stress và vấn đề tâm sinh lý.
09/05/2022
10/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
13/05/2022
14/05/2022
16/05/2022
17/05/2022
18/05/2022
19/05/2022
Bài 1
(Tâm lý học tư pháp)
Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp của tâm lý học tư pháp 20/05/2022
21/05/2022
23/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
28/05/2022
Bài 2 Phân tích tâm lý hành vi phạm tội 30/05/2022
31/05/2022


Dịch ngôn ngữ (Translate) »