Lịch phát sóng tháng 11/2020

Đăng bởi EHOU ngày 02/12/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 11/2020
Môn học: Hệ thống Ngân hàng Việt Nam
Luật môi trường
Giảng viên: ThS. Trần Huy Tùng
TS. Nguyễn Văn Phương

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 3 Tái cấu trúc hệ thống tài chính Việt Nam 02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
06/11/2020
07/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
Bài 4 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam đến năm 2020 11/11/2020
12/11/2020
13/11/2020
14/11/2020
Bài 1
(Luật môi trường)
Lý luận về Luật môi trường và quản lý Nhà nước về môi trường 16/11/2020
17/11/2020
18/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
21/11/2020
23/11/2020
24/11/2020
25/11/2020
Bài 2 Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và pháp luật về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường 26/11/2020
27/11/2020
28/11/2020
30/11/2020
01/12/2020


Dịch ngôn ngữ (Translate) »