Lịch phát sóng tháng 12/2019

Đăng bởi EHOU ngày 03/01/2020

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa 

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00 
Tháng 12/2019
Môn học:  Luật đầu tư, Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam
Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Yến , ThS. Đào Thị Hồng
Bài  Nội dung Ngày phát sóng
Bài 4
 (Luật đầu tư)
Pháp luật vê đầu tư vào các tổ chức kinh tế 02/12/2019
03/12/2019
Bài 5 Pháp luật về đầu tư theo hợp đồng 04/12/2019
05/12/2019
06/12/2019
07/12/2019
Bài 6 Pháp luật về đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt 09/12/2019
10/12/2019
11/12/2019
12/12/2019
Bài 7 Pháp luật về đầu tư ra nước ngoài 13/12/2019
14/12/2019
16/12/2019
17/12/2019
Bài 1
(Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam)
Nhà nước và pháp luật thời kỳ dựng nước và giữ nước 18/12/2019
19/12/2019
20/12/2019
Bài 2 Nhà nước phong kiến Đại Việt 21/12/2019
23/12/2019
24/12/2019
25/12/2019
26/12/2019
27/12/2019
Bài 3 Pháp luật phong kiến Đại Việt 28/12/2019
30/12/2019
31/12/2019


Dịch ngôn ngữ (Translate) »