Lịch phát sóng tháng 8/2022

Đăng bởi EHOU ngày 23/08/2022

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 8/2022
Môn học: Công pháp quốc tế
Giảng viên: ThS. Phạm Hồng Hạnh

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 1 Tổng quan về luật quốc tế 01/08/2022
02/08/2022
03/08/2022
04/08/2022
05/08/2022
06/08/2022
08/08/2022
09/08/2022
Bài 2 Chủ thể của luật quốc tế 10/08/2022
11/08/2022
12/08/2022
13/08/2022
15/08/2022
16/08/2022
Bài 3 Luật điều ước quốc tế 17/08/2022
18/08/2022
19/08/2022
20/08/2022
Bài 4 Lãnh thổ trong luật quốc tế 22/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
25/08/2022
Bài 5 Luật ngoại giao lãnh sự 26/08/2022
27/08/2022
29/08/2022
30/08/2022

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »