Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 > Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Danh sách thi

Tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 – Chương trình HOU-TOPICA: Danh sách thi

Trung tâm Đào tạo E-Learning – Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo danh sách dự thi tốt nghiệp Đại học hệ từ xa các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Tin học ứng dụng, Điện tử Viễn thông như sau:

Ngày thi: 05/10/2014

Địa điểm: Hà Nội (Tòa nhà An & Huy – Điểm thi số 36)

Danh sách thi: Xem chi tiết tại đây

Lưu ý: Sinh viên phải xuất trình chứng minh thư (hoặc thẻ sinh viên, hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh) vào phòng thi để cán bộ coi thi kiểm tra.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »