Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp năm 2022 > Chương trình HOU: Thông báo Tổ chức lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 2/2022 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 07/8/2022

Chương trình HOU: Thông báo Tổ chức lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 2/2022 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 07/8/2022

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2/2022 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 07/8/2022 như sau:

Thời gian: 07h00 – Chủ Nhật ngày 07 tháng 8 năm 2022.

Địa điểm: Hội trường Khách sạn Công đoàn Thanh Đa (lô 5 – Cư xá Thanh Đa – Phường 27 – Quận Bình Thạnh – TP.HCM).

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »