Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp năm 2023 > Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 6 năm 2023 tại Đà Nẵng ngày 29/7/2023

Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 6 năm 2023 tại Đà Nẵng ngày 29/7/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 6/2023  về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học tại TP. Đà Nẵng cụ thể như sau:

Thời gian: 08h00 – Thứ bảy ngày 29 tháng 7 năm 2023.

Địa điểm: 295 Nguyễn Tất Thành, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng.

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »