Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông tin tốt nghiệp > Tốt nghiệp năm 2023 > Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 6 năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 30/7/2023

Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 6 năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 30/7/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt xét tháng 6/2023  về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp Đại học tại TP. HCM cụ thể như sau:

Thời gian: 07h30 – Chủ Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường khách sạn Công đoàn Thanh Đa.

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »