Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > None > Qui định sử dụng hệ thống E-Learning

Qui định sử dụng hệ thống E-Learning

Đăng bởi EHOU ngày 12/06/2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E-LEARNING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

SỬ DỤNG HỆ THỐNG ELEARNING

 Hệ thống eLearning (EHOU) là hệ thống hỗ trợ học tập, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của Trường Đại học Mở Hà Nội. Các đơn vị, cá nhân sử dụng hệ thống này phải tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các qui định của nhà trường và qui định riêng của hệ thống eLearning.

Các quy định của hệ thống eLearning bao gồm:

1)        Hệ thống eLearning (EHOU) thuộc quyền sở hữu của Trường Đại học Mở Hà Nội do Trung tâm Đào tạo trực tuyến (E-learning) trực tiếp quản lý và phát triển.

2)        Các thông tin cung cấp trên hệ thống eLearning chỉ được dùng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của Trường Đại học Mở Hà Nội.

3)        Trước khi đăng bài viết lên Diễn đàn và thảo luận môn học, các thành viên phải lưu ý kiểm tra nội dung cho phù hợp với qui định của việc sử dụng hệ thống eLearning và Nội qui tham gia Diễn đàn.

4)        Các thành viên sử dụng hệ thống eLearning phải tự bảo vệ tài khoản sử dụng của mình (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu) phải tự chịu trách nhiệm về các thông tin mà thành viên đó đã đưa lên tại hệ thống eLearning và phải chịu trách nhiệm về việc để người khác sử dụng tài khoản của mình sai mục đích, không đúng với quy định sử dụng hệ thống eLearning. Trong trường hợp người sử dụng không đăng nhập được vào hệ thống hãy liên hệ với Ban quản trị hệ thống theo địa chỉ email: hotrokythuat@ehou.edu.vn để được hỗ trợ.

5)        Nghiêm cấm sử dụng hệ thống eLearning làm nơi thảo luận, truyền bá các thông tin không lành mạnh, phản động, khiêu dâm, chống lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, vi phạm thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam, các thông tin xâm phạm đến đời tư của các thành viên sử dụng hệ thống, các thông tin đưa lên với mục đích kiện cáo, bội nhọ, gây dư luận…

6)        Qui địnhvề Avatar, Chữ ký của thành viên:

–       Mỗi thành viên có quyền tạo thêm các chức năng khác trong Hồ sơ như: Avatar, chữ ký. Avatar, Chữ ký thuộc quyền sở hữu riêng của thành viên.

–       Avatar, chữ kí: Không được dẫn kèm đường link

–       Avatar được sử dụng bằng hình ảnh nghiêm túc, có văn hóa, tốt nhất sử dụng ảnh chân dung của thành viên. Nghiêm cấm sử dụng Avatar không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

–       Chữ kí của mỗi thành viên không được chứa hình ảnh. Chữ kí không được bao gồm nội dung quảng bá cho các dịch vụ, sản phẩm không phù hợp với luật pháp, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

7)        Qui định về sử dụng đường link trong bài viết:

–       Ẩn mọi đường link: Mọi thành viên nếu chưa đăng nhập vào hệ thống eLearning đều không thể nhìn thấy link trong các bài viết trên diễn đàn.

–       Thành viên không được phép dẫn link (ngoại trừ link của hệ thống eLearning) ở bài viết của mình.

–       Mod và Smod được dẫn link trong bài viết của mình. Link cần đảm bảo chính xác, nội dung phù hợp. Mod, Smod phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về dẫn link.

8)        Ban quản trị hệ thống có quyền đưa ra khỏi hệ thống các nội dung, thông tin trái với qui định và không phù hợp với mục đích của hệ thống eLearning mà không cần thông báo tới các thànhviên.Các vi phạm tùy theo mức độ sẽ được Ban quản trị từ nhắc nhở đến ban nick, cảnh cáo trên toàn Hệ thống eLearning (EHOU), truất quyền truy cập hệ thống và xử lý kỷ luật theo qui định của nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qui định này được áp dụng cho tất cả các thành viên tham gia hệ thống.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »