Lịch phát sóng tháng 03/2023

Đăng bởi EHOU ngày 15/03/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 03/2023
Môn học: Quản trị chất lượng dịch vụ, Quản trị học, Quản trị chiến lược
Giảng viên: ThS. Lê Quỳnh Chi, GS.TS Đỗ Hoàng Toàn, ThS. Phạm Thị Thanh Hương

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 5
(Quản trị chất lượng dịch vụ)
Hoạt động tài chính trong khởi nghiệp kinh doanh 01/03/2023
02/03/2023
03/03/2023
04/03/2023
06/03/2023
07/03/2023
08/03/2023
09/03/2023
Bài 6 Xây dựng kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển cho doanh nghiệp 10/03/2023
11/03/2023
13/03/2023
14/03/2023
15/03/2023
16/03/2023
17/03/2023
18/03/2023
Bài 1
(Quản trị học)
Tổng quan về tổ chức và quản trị học 20/03/2023
21/03/2023
Bài 2 Các chức năng quản trị tổ chức 22/03/2023
Bài 3 23/03/2023
Bài 4 Con người trong tổ chức 24/03/2023
25/03/2023
Bài 5 27/03/2023
Bài 6 Thông tin và quyết định quản trị 28/03/2023
Bài 1
(Quản trị chiến lược)
Tổng quan về quản trị chiến lược 29/03/2023
30/03/2023
31/03/2023

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »