Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > None > Ngày thi 28/7/2021 – Thi kết thúc học phần trực tuyến Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Ngày thi 28/7/2021 – Thi kết thúc học phần trực tuyến Chương trình EHOU: Lịch & Danh sách thi

Đăng bởi EHOU ngày 27/07/2021

Trung tâm Đào tạo E-learning thông báo đến các sinh viên đang học Đại học hệ từ xa phương thức E-Learning lịch thi trực tuyến kết thúc học phần ngày 28 tháng 7 năm 2021 của các lớp/khóa đang đào tạo như sau:

LỊCH THI:  Xem chi tiết tại đây

Lưu ý:

*  Trong khi thi, sinh viên phải tuân thủ và đảm bảo các quy định sau đây:
– Sinh viên bắt buộc phải có tai nghe và sử dụng tai nghe trong suốt quá trình thi.
– Trong suốt quá trình thi, SV phải bật camera quét toàn cảnh vị trí ngồi làm bài của mình, không sử dụng các phần mềm và các tài liệu khác, chỉ sử dụng giấy nháp trắng. Phần thi của sinh viên được ghi hình làm minh chứng.
– Sinh viên có thời gian chuẩn bị trả lời 03 phút.
– Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay; Nếu sinh viên hoàn thành bài làm sớm trước thời gian quy định, có thể trình bày bài làm của mình nếu được CBCT cho phép.
– Trình bày kết quả làm bài theo yêu cầu của CBCT.
– Chỉ được rời phòng thi sau khi CBCT cho phép.
– CBCT có quyền không đồng ý thực hiện hỏi thi hoặc hủy bỏ kết quả thi nếu phát hiện sinh viên không đảm bảo không gian thi hoặc có vi phạm quy định.

* Các múi giờ trên là giờ bắt đầu tính giờ làm bài và kết thúc thu bài. Vì vậy, yêu cầu sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút. Ví dụ: 08h00 – 09h00 là 1 múi giờ thi, thì 07h45′ sinh viên phải có mặt tại phòng thi.

* Sinh viên cần thực hiện nghiêm túc qui chế thi (Xem qui định đối với sinh viên dự thi tại đây)

 

DANH SÁCH THI: Xem chi tiết tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »