Lịch học chuyên đề năm 2017

Đăng bởi EHOU ngày 25/05/2017

LỊCH HỌC CHUYÊN ĐỀ NĂM 2017

 

STT Chuyên đề dự kiến Môn học liên quan Thời gian Địa điểm 

Hình thức

tổ chức

1  Cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn với Digital Marketing Marketing căn bản  19/03/2017 Toàn quốc Online
2 Xu hướng phát triển của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế thị trường Ngân hàng thương mại 16/04/2017 Hà Nội Offline
3 Doanh nghiệp, các loại hợp đồng, kỹ năng đàm phán và giải quyết tranh chấp Luật kinh tế 11/6/2017 Hà Nội Offline
4 Các kỹ thuật tiếp cận và phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 18/06/2017 TP
 Hồ Chí Minh
Offline
5 Phương pháp nghe hiệu quả Nghe Tiếng Anh 16/07/2017 Toàn quốc Online
6 1. Hệ thống tài chính
2. Quản trị rủ ro tài chính

Lý thuyết tài chính

tiền tệ 

26/08/2017 TP
 Hồ Chí Minh
Offline
7 Quản trị nợ công và nợ xấu trong doanh nghiệp Kế toán tài chính  17/09/2017 Toàn quốc Online
8 1. Thương mại điện tử xu hướng di động
2. Giải pháp công nghệ bán lẻ cho doanh nghiệp vừa & nhỏ
Thương mại điện tử  15/10/2017 Toàn quốc Online
9 1. Cạnh tranh trong kinh doanh – giá không phải là tất cả
2. Cạnh tranh khi đối thủ bán phá giá 
Trò chơi kinh doanh  12/11/2017 Toàn quốc Online
10 Nâng cao kỹ năng dịch thuật Dịch nâng cao 16/12/2017 Toàn quốc Online

 

Đối tượng tham gia: Dành cho sinh viên học các khóa học có môn học liên quan hoặc sinh viên các ngành khác nhưng rất quan tâm tới nội dung chuyên đề

Đăng ký tham gia tại đây

Điện thoại: 090 454 1718

 

 

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »