Thông báo tổ chức đón tết năm 2022

Đăng bởi EHOU ngày 27/01/2022

Căn cứ Công văn số 236/BGDĐT-VP ngày 20/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Tổ chức Tết năm 2022 và theo chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội, Trung tâm Đào tạo E-learning đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên:

 

  1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh.
  2. Giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết năm 2022.
  3. Cán bộ, giảng viên là đảng viên thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về những điều đảng viên không được làm. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.
  4. Thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghiêm cấm cán bộ, giảng viên, sinh viên tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép pháo nổ.

 

Đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện./.


Dịch ngôn ngữ (Translate) »