Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo thay đổi cán bộ Cố vấn học tập lớp hành chính

Thông báo thay đổi cán bộ Cố vấn học tập lớp hành chính

Đăng bởi EHOU ngày 20/01/2024

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội xin thông báo:

Vì có một số lý do liên quan đến vấn đề sức khỏe của cán bộ được phân công nhiệm vụ Cố vấn học tập lớp hành chính, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến điều chỉnh phân công Cố vấn học tập lớp hành chính như sau:

  • Cố vấn học tập lớp hành chính hiện đang đảm nhiệm: Cô Phạm Thị Minh Tuyền – SĐT: 0777509177 – Email: cvht_tuyenptm@ehou.edu.vn
  • Cố vấn học tập lớp hành chính được thay thế, cụ thể

Thời gian tiếp nhận công việc: từ ngày 22/01/2024

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »