Trung tâm Đào tạo Trực tuyến - Trường Đại học Mở Hà Nội > Thông báo dành cho sinh viên > Thông báo phân công cán bộ Cố vấn học tập và giáo vụ lớp hành chính Chương trình Ehou

Thông báo phân công cán bộ Cố vấn học tập và giáo vụ lớp hành chính Chương trình Ehou

Đăng bởi EHOU ngày 20/09/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo tới các trạm Đào tạo danh sách các cán bộ Cố vấn học tập lớp hành chính và Giáo vụ như sau:

  • Khóa đào tạo: 20
  • Thời gian tuyển sinh, nhập học: tháng 8-12/2023

Chi tiết xem tại đây


Dịch ngôn ngữ (Translate) »