EHOU 20/01/2024
Thông báo thay đổi cán bộ Cố vấn học tập lớp hành chính

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội xin thông báo: Vì có một số lý do liên quan đến vấn đề sức khỏe của cán bộ được phân công nhiệm vụ Cố vấn học tập lớp hành chính, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến …

EHOU 25/12/2023
Thông báo nghỉ tết dương lịch năm 2024

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến về kế hoạch nghỉ lễ nhân dịp Tết Dương lịch 01/01/2024.  

EHOU 22/12/2023
Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 10 năm 2023 tại Đà Nẵng ngày 23/12/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xét tháng 10 năm 2023 về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học tại Đà Nẵng

EHOU 08/12/2023
Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 10 năm 2023 tại TP.HCM ngày 17/12/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xét tháng 10 năm 2023 về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học tại TP.HCM cụ thể như sau: Thời …

EHOU 01/12/2023
Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 10 năm 2023 tại Thái Bình ngày 17/12/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xét tháng 10 năm 2023 về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học tại Thái Bình

EHOU 01/12/2023
Thông báo tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 10 năm 2023 tại Lai Châu ngày 03/12/2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo đến các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xét tháng 10 năm 2023 về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học tại Lai Châu

EHOU 26/11/2023
Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Căn cứ Quyết định số 1944 QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt …

EHOU 14/11/2023
Thông báo Thay đổi lịch thi ngày 19/11/2023 tại Trạm Trường TC Tin học Kinh tế Sài Gòn

Do có một số thay đổi về kế hoạch của Trạm Trường TC Tin học Kinh tế Sài Gòn, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tối anh/chị sinh viên đang theo học Chương trình đào tạo đại học trực tuyến của …

EHOU 20/09/2023
Thông báo phân công cán bộ Cố vấn học tập và giáo vụ lớp hành chính Chương trình Ehou

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội trân trọng thông báo tới các trạm Đào tạo danh sách các cán bộ Cố vấn học tập lớp hành chính và Giáo vụ như sau: Khóa đào tạo: 20 Thời gian tuyển sinh, nhập học: tháng …

EHOU 01/09/2023
Thông báo thay đổi Cố vấn học tập lớp hành chính

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội xin thông báo: Căn cứ kế hoạch nghỉ thai sản của cán bộ được phân công đảm nhận nhiệm vụ Cố vấn học tập lớp hành chính, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến điều chỉnh phân công …

EHOU 31/08/2023
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023

Trung tâm Đào tạo Trực tuyến – Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới Anh/Chị sinh viên đang học tập Chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến kế hoạch nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023 cụ thể như sau: Chi tiết xem tại đây

EHOU 04/08/2023
Thông báo tạm thu học phí kỳ 1 của ngành Ngôn ngữ Anh đối với sinh viên nhập học tại Trạm đào tạo Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế đối ngoại, Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-ĐHM ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2023 – 2024. Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo tới sinh viên nhập học tại Trạm đào tạo Trường …


Dịch ngôn ngữ (Translate) »