Hỗ trợ online

Đăng bởi EHOU ngày 23/11/2014

 

 

call Hỗ trợ kỹ thuật:       0243.623.0853 
call Tư vấn tuyển sinh:   0243.623.1058
H113

Đặt câu hỏi trên trang Hỗ trợ học tập (H113 / H24/72) về các vấn đề thủ tục hành chính, tư vấn tuyển sinh, hỗ trợ kỹ thuật, học tập…

Lưu ý: Để đặt câu hỏi trên trang Hỗ trợ học tập, bạn cần có tài khoản. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể sử dụng tài khoản học thử (Xem tại đây). Câu hỏi sẽ dược giải đáp sau 72 giờ kể từ khi câu hỏi được ghi nhận thành công trên hệ thống.

Đặt câu hỏi tại đây

 


Dịch ngôn ngữ (Translate) »