Lịch phát sóng tháng 11/2023

Đăng bởi EHOU ngày 05/11/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 11/2023
Môn học: Tâm lý học đại cương, Luật kinh tế
Giảng viên: ThS. Nguyễn Đăng Tuấn, ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 4
(Tâm lý học đại cương)
Phần 3: Stress và vấn đề tâm lý 02/11/2023
03/11/2023
04/11/2023
Bài 1
(Luật kinh tế)
Lý luận chung về Luật kinh tế 06/11/2023
07/11/2023
08/11/2023
09/11/2023
10/11/2023
11/11/2023
13/11/2023
14/11/2023
15/11/2023
Bài 2 Tổng quan về luật thương mại 16/11/2023
17/11/2023
18/11/2023
20/11/2023
21/11/2023
22/11/2023
23/11/2023
24/11/2023
25/11/2023
Bài 3 Pháp luật về doanh nghiệp 27/11/2023
28/11/2023
29/11/2023


Dịch ngôn ngữ (Translate) »