Lịch phát sóng tháng 09/2023

Đăng bởi EHOU ngày 11/08/2023

LỊCH PHÁT SÓNG BÀI GIẢNG AUDIO TRÊN SÓNG ĐÀI THVN (VOV2 – tần số 96,5FM)

Chương trình Giáo dục từ xa

Thời lượng phát sóng: 15 phút
Khung giờ phát sóng: 14h00
Tháng 09/2023
Môn học: Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh, Tâm lý học đại cương
Giảng viên: TS. Hoàng Đình Minh, ThS. Nguyễn Đăng Tuấn

 

Bài Nội dung Ngày phát sóng
Bài 2
(Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh)
Các yếu tố của trò chơi kinh doanh 01/09/2023
02/09/2023
04/09/2023
05/09/2023
06/09/2023
Bài 3 Trò chơi kinh doanh 07/09/2023
08/09/2023
09/09/2023
11/09/2023
12/09/2023
13/09/2023
Bài 4 Trò chơi hợp tác 14/09/2023
15/09/2023
16/09/2023
18/09/2023
19/09/2023
20/09/2023
Bài 1
(Tâm lý học đại cương)
Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp của tâm lý học 21/09/2023
22/09/2023
23/09/2023
25/09/2023
26/09/2023
27/09/2023
Bài 2 Cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý 28/09/2023
29/09/2023
30/09/2023


Dịch ngôn ngữ (Translate) »